Eivind

Utdannelse

Hobby

Fritid

Arbeid

Video

Tilbake

 

 

Utdannelse ED går for tiden på ungdomskolen.

Hobby ED liker å stå slalom, ake, spill, reiser mm.

Fritid ED har mye fritid, da han ikke arbeider alt for mye.

Arbeide ED arbeider som web utvikler for sin far.