Henrik

Utdannelse

Hobby

Fritid

Arbeid

Tilbake

 

 

Utdannelse HD går for tiden på barneskolen.

Hobby HD liker å stå slalom, ake, spill, reiser mm.

Fritid HD har mye fritid, da han ikke arbeider alt for mye.

Arbeide HD drømmer om en sommerjobb på Båtisen.