Jan Petter

Utdannelse

Hobby

Fritid

Arbeid

Tilbake

 

 

Utdannelse JP har gymnas med real linje, ingeniørskole samt NTH. I tillegg en delvis gjennomført bedriftsøkonom studie på BI.

Hobby JP liker å stå slalom, seile, motorsport, reiser mm.

Fritid JP har lite fritid, da han arbeider alt for mye.

Arbeide JP arbeider som konsulent innenfor innemiljø, energi, klima etc.