Lise

Utdannelse

Hobby

Fritid

Arbeid

Tilbake

 

 

Utdannelse Lise har gymnas, er utdannet sekretær, samt har diverse kurs for videreutdannelse mot regnskap og EDB bruk. Har arbeidet ved NATO i Brussel i noen år.

Hobby Lise liker å stå slalom, lese bøker, strikking, reiser mm.

Fritid Lise liker å gå turer når hun har fri.

Arbeide Lise arbeider som sektretær hos JPD (deltid) og som kontormedarbeider i et lite klesfirma.